TRANSPORT GRATUIT

pentru toate comenzile peste 200 Lei

PLATA CU CARDUL

Plateste cu cardul in siguranta prin mobilPay - Visa, MasterCard

CONTACT PE EMAIL

Scrie-ne pe email! in aceasta perioada telefoanele sunt foarte solicitate.

Regulile programului „Sport&Bonus“

                                                                      Regulile programului Sport&Bonus

 Sport Vision SRL Dinu Vintila 11, Bucureşti, România, este iniţiatorul programului „Sport&Bonus” (în textul care urmează programul), emitentul cardului „Sport&Bonus” (în textul care urmează cardul) şi coordonatorul bazei de date privind persoanele pentru toţi beneficiarii înregistraţi ai programului.

Beneficiarii programului

 Beneficiară a programului, cardului, poate deveni orice persoană care a împlinit 18 ani care are domiciliul în Romania, care completează declaraţia de aderare la unul din punctele de vânzare incluse în program. Prin semnarea cerere de inscriere, persoana confirmă faptul că este de acord cu toate regulile programului. Toate datele obligatorii de pe cererea de inscriere este obligatoriu să fie completate, iar persoana răspunde pentru veridicitatea şi exactitatea tuturor datelor furnizate pe toate formularele legate de utilizarea cardului.

Partenerii programului

 Partenerii programului sunt toate persoanele juridice care semnează cu Sport Vision Trading contract privind promovarea comună a programului „Sport&Bonus” şi care vor îndeplini funcţia de culegere şi prelucrare de date în numele şi pentru Sport Vision Trading. Sport Vision Trading îşi rezervă dreptul ca în orice moment şi fără înştiinţare prealabilă, să retragă cardul din circulaţie şi să modifice sau să desfiinţeze în totalitate elementele programului. Privind orice modificare a regulilor, precum şi privind schimbarea partenerilor programului, Sport Vision Trading va informa beneficiarii programului în mod corespunzător. Regulile actuale ale programului şi lista partenerilor programului sunt accesibile pe adresa de internet www.sportandbonus.com. Dacă beneficiarul programului utilizează cardul după publicarea modificărilor, înseamnă că este de acord cu ele.

Datele personale

Datele beneficiarului programului menţionate în formularul cereri de inscriere, precum şi datele privind cumpărăturile efectuate de către beneficiarul programului, vor fi analizate regulat, iar Sport Vision Trading le va utiliza pentru segmentare, pregătirea ofertelor adaptate/individualizate, analiza obişnuinţelor consumatorilor, sondare, acordare de beneficii suplimentare şi marketing direct. De asemenea, datele de contact ale beneficiarului programului pot fi utilizate şi pentru transmiterea ofertelor promoţionale şi a altor înştiinţări ale partenerilor programului către beneficiarii programului prin sms, colet/plic poştal, email şi alte servicii electronice şi anume, doar acelor beneficiri ai programului, care nu au menţionat că nu doresc să primească respectivele informaţii. Trimiterea ofertelor şi a altor informări vor fi efectuate de către Sport Vision Trading. Datele cu caracter personal privind beneficiarii programului nu vor face obiectul schimbului cu terte parti, în conformitate cu Legea privind protecţia datelor cu caracter personal. Beneficiarul programului este de acord ca datele sale cu caracter personal şi datele privind cumpărăturile să fie păstrate în baza centrală a companiei Sport Vision Trading la sediul societăţii comerciale, Dinu Vintila 11, Bucureşti, România. Sport Vision România se obligă să asigure datele cu caracter personal colectate, să le utilizeze, prelucreze şi păstreze în conformitate cu Regulile şi prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal a Romaniei în vigoare. Fapt cu care persoanele fizice, prin voinţa lor liber consimţită sunt de acord, fapt pe care îl atestă prin semnătura manu propria pe cererea de inscriere iar acordul propriu poate fi revocat în orice moment. În cazul încălcării regulilor, persoana are dreptul să se adreseze împuternicitului pentru protecţia datelor cu caracter personal şi are dreptul la consultare şi la copia datelor sale. Datele privind beneficiarii programului pot fi transmise prelucrătorilor contractuali care gestionează culegerile de date cu caracter personal, care, în numele său şi pentru el prelucrează datele cu caracter personal privind beneficiarul programului. Datele electronice se păstrează pe serverul provider-ului hosting Hetzner în Germania. Datele privind beneficiarii programului vor fi păstrate până la revocarea cardului de către titular sau până la revocarea programului. Cardul nu este transmisibil asupra altei persoane şi poate fi folosit exclusiv de către beneficiarul înregistrat al programului a cărui semnătură este depusă pe cererea de inscriere. Persoana fizică se poate înregistra o singură dată în program şi poate avea un singur card. Sport Vision Trading şi partenerii programului îşi rezervă dreptul ca, în orice moment, să verifice identitatea persoanei care prezinta cardul.

Lista partenerilor actuali, precum şi lista punctelor de vânzare alese în care este valabil programul, modalitatea de înregistrare, adunarea punctelor şi beneficiile programului pot fi verificate pe www.sportandbonus.com sau la unul din punctele de vânzare ale partenerilor programului.

Beneficiile programului

Pentru a obţine puncte sau pentru a beneficia de vreuna din facilităţile programului, beneficiarul programului are obligaţia ca, înainte de efectuarea plăţii, să prezinte cardul personalului Sport Vision Trading sau personalului partenerilor programului la care se efectuează transacţia. Înscrierea ulterioră a puntelor nu este posibilă. Sport Vision Trading îşi rezervă dreptul de a acorda, modifica şi anula beneficiile programului după estimarea proprie.

După fiecare achiziție din magazinele partenerului de program, membrul câștigă 1 punct pentru fiecare 4 RON cheltuiti. Punctele sunt acumulate pe o perioadă de contabilitate de 6 luni și sunt anulate la expirare. Perioadele contabile sunt de la 1 martie la 31 august și de la 1 septembrie la 28 februarie (29). În funcție de consum într-o perioadă de facturare, utilizatorul primește un mega bonus adică reducere cu cardul Sport&Bonus în sumele: 30, 60, 100, 175, 225, 275 sau 300 RON, care pot fi răscumpărate la începutul următoarei perioade de facturare. Dacă utilizatorul a acumulat 100-249 de puncte într-o singură perioadă de facturare, acesta va primi o reducere în suma de 30 de RON. Dacă utilizatorul a acumulat 250-499 de puncte într-o singură perioadă de facturare, acesta va primi o reducere în suma de 60 de RON. Dacă utilizatorul a acumulat 500-749 de puncte, va primi o reducere de 100 de RON. Dacă utilizatorul a acumulat 750-999 puncte, va primi o reducere de 175 de RON. Dacă utilizatorul a acumulat 1000-1249 puncte, va primi o reducere de 225 de RON. Dacă utilizatorul a acumulat 1250-1499 puncte, va primi o reducere de 275 de RON.  Dacă utilizatorul a acumulat peste 1500 de puncte, va primi o reducere de 300 de RON. Ex. un membru care a acumulat 250 de puncte primește o reducere de 60 de RON. Dacă valoarea contului său la începutul următoarei perioade contabile este, să zicem, 500 de puncte, bonul va fi redus cu 100 de RON. Termenul limită pentru utilizarea mega bonusului este de 2 luni (1 septembrie - 31 octombrie sau 1 martie - 30 aprilie). Dacă utilizatorul programului a acumulat mai mult de 2000 de puncte, el/ea poate primi alte stimulente de vânzare. Punctele obținute pentru o singură achiziție sunt anulate la sfârșitul perioadei de facturare de șase luni.Bonusul este acordat beneficiarului la sfârșitul perioadei de facturare după prelucrarea informațiilor despre cumpărare care nu depășește cel mult 5 zile, iar membrii programului vor fi informați despre valoarea mega bonus câștigată.

 Beneficiile programului nu pot fi combinate cu alte beneficii care se aplică la Sport Vision Romania și partenerul de program. Beneficiile (facilităţile de vânzare) ale programului nu pot fi combinate cu alte beneficii care sunt valabile în obiectivele de vânzare ale Sport Vision Trading şi ale partenerilor programului. În cazul desfiinţării programului toate punctele de reducere adunate până la acel moment vor putea fi folosite în termen de 30 de zile de la publicarea desfiinţării programului.

Punctele de pe card nu pot fi înlocuite cu bani în numerar. Beneficiarul programului se poate bucura şi de următoarele facilităţi: „Reduceri cu card Sport&Bonus” – produse a căror preţ este redus la prezentarea cardului Sport&Bonus, „Cadouri cu Sport&Bonus” – produse împreună cu care se acordă cadouri menţionate vizibil. În cazul cumpărării cu ajutorul cardului cadou sau în cazul plăţii mărfii prin cont, nu se poate beneficia de facilităţile programului.

 În cazul pierderii sau furtului cardului, beneficiarul programului are obligaţia de a bloca cardul prin ordinul său de utilizator online sau să declare dispariţia cardului la Call center în termen de 24 de ore de la momentul constatarii lipsei cardului, după care cardul va fi blocat, pentru a se împiedica folosirea sa cu rea credinţă.

Dacă beneficiarul programului are adunate puncte pe cardul dispărut, Sport Vision Trading va transfera punctele adunate de pe cardul dispărut pe cardul nou, la cererea beneficiarului programului.

Dacă beneficiarul programului nu declară pierderea cardului, Sport Vision Trading nu este responsabilă pentru eventuala folosire cu rea credinţă şi pentru pierderea punctelor.

Beneficiarul programului are dreptul, prin ordinul său de utilizator online, să modifice datele pe care anterior le-a furnizat societăţii Sport Vision Trading şi să revoce calitatea de membru în program.

Beneficiarul programului are de asemenea dreptul, prin apelarea Call centrului, să revoce folosirea cardului, cu returnarea cardului către emitent. Valabilitatea cardului încetează de la momentul în care Sport Vision Trading primeşte înştiinţarea privind revocarea şi returnarea cardului şi are obligaţia de a radia datele privind beneficiarul programului din baza de date.

Sport Vision Trading poate, in funcţie de estimarea proprie şi fără înştiinţare prealabilă, să excludă din program orice beneficiar al programului. Sport Vision Trading are obligaţia de a-l informa pe beneficiarul programului privind excluderea, dar nu are obligaţia de a-şi motiva decizia faţă de beneficiarul programului.

În cazul în care beneficiarul programului, din motive tehnice, nu poate să beneficieze de reduceri/bonus, el se poate adresa call centerului 031.112.0123. Orice copiere, multiplicare neautorizată sau folosire cu rea credinţă a cardului vor fi sancţionate în conformitate cu reglementările legislative.

Partenerul programului: Sport Vision Trading SRL Detalii privind programul Sport&Bonus pe: www.sportandbonus.com