TERMENII SI CONDITIILE PROGRAMULUI SPORT & BONUS

(„TERMENI SI CONDITII”)

 

Actualizat: Iunie 2024

 

SPORT VISION TRADING SRL, o societate constituită funcționând în conformitate cu dispozițiile legale române, având sediul în București, Bd. Tudor Vladimirescu, nr 29A, Afi Tech Park 2, Et. 6, Sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/14169/2019, CUI 33878190, având contul IBAN: R081 BACX 0000 0010 9435 8000, deschis la Banca UniCredit, reprezentată de Mario Dinulescu, având calitatea de Director General, denumit în continuare „Sport Vision" sau „Organizator”, al programului „Sport&Bonus" (in continuare "Programul"), in baza căruia este emis cardul „Sport&Bonus" (in continuare "Cardul"), ce va oferă accesul la o serie de beneficii (promotii, discounturi si puncte bonus), astfel cum este detaliat in prezentul document. Acest set de Termeni și Condiții („T&C-ul Programului”) guvernează raporturile juridice dintre Organizator si Parteneri și Clienții eligibili care aderă la Program ("Beneficiari” sau „ Membri Beneficiari”). Organizatorul are dreptul să implice oricând subcontractori și/sau alte societăți ale Grupului Sport Vision pentru prestarea serviciilor aferente prezentului Program si de asemenea are dreptul de a înrola in Program orice Parteneri aderenți.

si

SPORT TIME TRADE SRL, o societate constituită și funcționând în conformitate cu dispozițiile legale române, cu sediul în București, Sectorul 2, Str. Dinu Vintilă, nr 11, etaj 15, cod poștal 021101, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10036/2019, CUI 41465011, având contul IBAN: R023 BACX 0000 0019 3728 4000, deschis la banca UniCredit Bank SA, reprezentata legal prin doamna Marija Zikova - în calitate de Administrator, denumit in continuare „Sport Time" sau „Partener aderent”

 

CU EXCEPȚIA ASPECTELOR SPECIAL REGLEMENTATE PRIN T&C-ul PROGRAMULUI, RAPORTURILE CONTRACTUALE ȘI ORICE ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DINTRE DVS., ÎN CALITATE DE CLIENT AL SOCIETĂȚILOR, ȘI ORGANIZATORUL PROGRAMULUI SUNT GUVERNATE DE TERMENII ȘI CONDIȚIILE APLICABILE WEBSITE-ULUI („T&C GENERALE”) PRECUM ȘI, DUPĂ CAZ, DE ORICARE ALTE SETURI DE TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIAL APLICABILE / RAPORTURI JURIDICE CU SOCIETATILE.

 

Organizatorul este unic operator al bazei de date cu caracter personal pentru toți Beneficiarii înregistrați ai Programului si singura entitate prin intermediul căreia se vor emite Cardurile de membru al Programului.

 

 1. DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE BENEFICIAR AL PROGRAMULUI

 

Înrolarea în Program este gratuită și voluntară. Înrolarea se poate realiza pentru moment doar prin intermediul magazinelor Organizatorului si Partenerilor aderenți, la nivel național, atât in format letric cat si in format digital. Beneficiar al Programului si al Cardului, poate deveni orice persoana care a împlinit 18 ani, care are domiciliul in Romania si care se prezinta fizic in oricare dintre magazinele Organizatorului sau Partenerilor aderenți pentru înrolare. Aderarea la Programul Sport & Bonus nu este disponibila prin intermediul magazinelor online operate de Organizator si Partener, însă utilizarea beneficiilor aferente cardului Sport & Bonus existent poate avea loc si cu ocazia plasării comenzilor online.

 

Calitatea de Beneficiar al Programului este gratuită si poate fi accesata doar de persoane fizice în următoarele modalități:

A1: Înrolarea complet digitala reprezenta regula generală de înrolare si presupune prezenta fizica a clientului si nevoia minimă ca acesta sa dețină un terminal smartphone cu conexiune la internet. Pașii pentru înrolarea digitala sunt următorii:

 • Pasul 1: Pentru înrolarea digitala clientul trebuie sa acceseze website-ul https://www.sportandbonus.com/ro/ si sa solicite emiterea unui card de membru prin apăsarea butonului „Doresc Card” din pagina principala.
 • Pasul 2: In acest scop, Clientul va furniza numărul sau de telefon si adresa de e-mail pentru verificarea calității de membru al Programului si inițierea procedurii de înrolare a noilor membri prin inserarea si verificarea numărului de telefon in sistem si verificarea adresei de e-mail.
 • Pasul 2: Imediat după ce numărul de telefon si adresa de e-mail au fost verificate in sistem, in măsura in care Clientul nu este deja membru, va trece in pasul următor de înscriere ca membru activ al Programului.
 • Pasul 3: Clientul va accesa formularul deschis, va completa informațiile de cont necesare, respectiv: numele, prenumele, sexul, data nașterii, exprimarea opțiunii de a ridica cardul fizic din magazin sau de a genera un card digital, își va manifesta (i) acordul cu privire la înregistrarea in Program conform prezentului Regulament si Politicii de confidențialitate si (ii) acordul/dezacordul referitor la furnizarea unor comunicări comerciale sau după caz, acordul/dezacordul pentru profilări, urmând ca la finalul procesului si după apăsarea butonului „Înainte/Confirm” Clientul sa primească un cod unic pe dispozitiv împreuna cu detalii suplimentare la adresa de e-mail indicată.
 • Pasul 4: Imediat după ce clientul a primit codul unic, acesta îl va introduce in câmpul special creat pentru finalizarea înregistrării si luarea la cunoștința a Regulamentului Programului si a Notei de informare aferente.
 • Pasul 5: După acceptarea regulilor Programului, Clientul va finaliza procesul de înrolare si va primi o notificare pe adresa de e-mail cu privire la alocarea numărului de card virtual precum si instrucțiuni pentru crearea unei parole pe https://www.sportandbonus.com/ro/.

 

A2: Înrolarea digitala cu suport in magazinele participante, înrolare care presupune prezenta fizica a clientului si nevoia minimă ca acesta sa dețină un terminal smartphone cu conexiune la internet. Pașii pentru înrolarea digitala sunt următorii:

 • Pasul 1: Clientul va furniza numărul sau de telefon pentru verificarea calității de membru al Programului si inițierea procedurii de înrolare a noilor membri de către operator prin inserarea si verificarea numărului de telefon in sistem.
 • Pasul 2: Imediat după ce numărul de telefon a fost verificat in sistem, in măsura in care Clientul nu este deja membru, va primi pe telefon un link unic de înregistrare in Program.
 • Pasul 3: Clientul va accesa linkul unic primit pe telefon, își va manifesta (i) acordul cu privire la înregistrarea in Program conform prezentului Regulament si Politicii de confidențialitate si (ii) acordul/dezacordul referitor la furnizarea unor comunicări comerciale sau după caz, acordul/dezacordul pentru profilări, urmând ca la finalul procesului si după apăsarea butonului „Confirm” clientul sa primească un cod unic pe dispozitiv.
 • Pasul 4: Imediat după ce clientul a primit codul unic, acesta îl va comunica operatorului de la casa pentru finalizarea înregistrării in sistem si dobândirea calității de membru al Programului.
 • Pasul 5: In calitate de membru al Programului, Clientul își va completa informațiile de cont necesare descrise la litera d) mai jos, respectiv, prenumele si numele, numărul de telefon, data nașterii si in mod opțional emailul, urmând sa i se aloce un card de membru de către operator si să închidă procesul de înrolare.

 

A3: Pentru situațiile cu totul excepționale (e.g. clientul nu deține un smartphone, sau in măsura in care sistemul Organizatorului este offline) Organizatorul va putea furniza clientului un formular fizic de înrolare.

Clientul va completa si va semna formularul fizic, urmând ca operatorul de la casa sa continue procesul de înregistrare al Clientului direct prin transpunerea datelor din formular in sistem. Ulterior, Clientului i se va aloca un card de membru si procesul de înrolare se va închide.

 

Prin acceptarea Termenilor si Condițiilor si înrolarea in Program, Beneficiarul declara si garantează ca:

a)    toate informațiile furnizate sunt complete, adevărate și exacte și că le va menține actualizate pe durata deținerii calității de Beneficiar;

b)    înțelege și este de acord că înscrierea în Program este permisă unei singure persoane deținând la un moment dat un singur cont de Beneficiar activ;

c)    înțelege și este de acord că, pe lângă prevederile din T&C-ul Programului, anumite raporturi comerciale pot fi guvernate de reguli speciale, inclusiv sub aspectul condițiilor de participare și / sau premiere. Orice astfel de reguli vor fi publicate separate in cadrul unor Regulamente specifice;

d)    Organizatorul are dreptul în mod unilateral să modifice, suplimenteze și să îmbunătățească periodic Programul și/ sau opțiunile puse la dispoziție prin intermediul Programului. Organizatorul poate adăuga sau elimina în mod unilateral funcționalități ori funcții ale Programului, sau pot limita aplicabilitatea Programului.

Pentru dobândirea calității de Beneficiar al Programului, vor fi furnizate următoarele date obligatorii: prenumele si numele, numărul telefonului mobil, sexul, data nașterii si emailul. Datele menționate sunt necesare pentru ca Beneficiarul sa poată fi înscris in Program si pentru a fi posibila identificarea si distingerea Beneficiarilor precum si transmiterea comunicărilor aferente Programului către Beneficiari, acolo unde aceștia si-au manifestat acordul in acest sens.

Detalii complete despre prelucrarea Datelor cu caracter personal si drepturile deținute de Beneficiari se regăsesc in Nota de Informare aferenta Programului disponibila aici.

 1. OBȚINEREA CARDULUI DE MEMBRU

 

După înrolarea în Program conform prevederilor secțiunii A de mai sus, Beneficiarului i se va aloca automat un Cod de client/ID unic emis în format digital împreuna cu un Card de membru in format fizic sau digital, conținând un cod de bare unic asociat contului de Membru, conform preferențelor exprimate de Client la momentul înrolării in Program.

Cardul de Membru asigură Beneficiarilor accesul la toate Beneficiile incluse în Program astfel cum acestea sunt detaliate mai jos, cu respectarea prevederilor prezentului document.

 

 1. MAGAZINELE PARTICIPANTE LA PROGRAM

 

Prin intermediul Programului beneficiați de promoții, discounturi si puncte bonus in magazinele fizice si/sau online ale Partenerilor Programului. Programul Sport&Bonus este aplicabil in următoarele concepte de retail: magazinele fizice “Sport Vision”, magazinele fizice “Buzz”, magazinele fizice “Tike”, magazinele fizice “Nike” si magazinele online www.sportvision.ro, www.buzzsneakers.ro si www.tike.ro (“Magazine Participante”). Programul Sport&Bonus poate deveni aplicabil si in orice alt concept care va fi adăugat la Program la un moment ulterior, urmând a fi informați in acest sens.

 1. CONDITII DE PARTICIPARE LA PROGRAM SI DE UTILIZARE A CARDULUI

 

Persoana fizica se poate înregistra o singura data in Program si poate avea un singur card Sport & Bonus. Sport Vision si Sport Time își rezerva dreptul ca, in orice moment, sa verifice identitatea persoanei care prezinta Cardul in vederea obținerii beneficiilor aferente.

Lista Partenerilor, precum si lista punctelor de vânzare alese in care se aplica Programul, modalitățile de înregistrare, culegere de puncte si beneficiile Programului sunt disponibile in cuprinsul prezentului Regulament sau pot fi verificate oricând pe www.sportandbonus.com, www.sportvision.ro, www.buzzsneakers.ro si www.tike.ro sau in unul din punctele de vânzare ale Partenerilor Programului.

Pentru a obține puncte sau pentru a beneficia de vreuna din facilitățile Programului, (i) pentru magazinele fizice, Beneficiarul Programului are obligația, înainte de efectuarea plații, de a prezenta Cardul personalului Operatorilor din cadrul magazinelor participante, la care se efectuează tranzacția; (ii) pentru comenzile plasate online, înainte de finalizarea comenzii, Beneficiarul Programului va introduce datele cardului sau Sport & Bonus in câmpurile marcate corespunzător.

MEMBRUL VA PIERDE DREPTUL DE A BENEFICIA DE PROMOȚIE / VOUCHER DACĂ PRODUSELE SUNT ACHITATE, IAR BONUL FISCAL ESTE EMIS FĂRĂ SCANAREA PREALABILĂ A CARDULUI SAU FARA INRODUCEREA DATELOR IN CAMPURILE AFERENTE, DIN CULPA ACESTUIA.

 

Înrolarea în Program permite Membrilor să acumuleze, în condițiile descrise mai jos, puncte („Puncte Sport&Bonus”) ce vor fi asociate contului său. Tipul, numărul, valabilitatea, condițiile de colectare și de folosire a acestor Puncte pot fi modificate oricând de către Organizator pe durata valabilității Programului. Organizatorul nu vor fi responsabil pentru folosirea neadecvată (de ex., activarea eronată a unui beneficiu) de către Membri sau pentru neutilizarea Punctelor Sport&Bonus acumulate într-o anumită perioadă de timp.

 

Punctele Sport&Bonus se pot verifica in magazinele Organizatorului si pe landing page-ul: https://www.sportandbonus.com/ro/ .

Acumularea Punctelor Sport&Bonus se face la fiecare achiziție de produse din magazinele participante (“Sport Vision”, “Buzz”, “Tike” si “Nike”) si magazinele online www.sportvision.ro, www.buzzsneakers.ro si www.tike.ro, Beneficiarul castiga 1 punct pentru fiecare 4 RON cheltuiti. Punctele câștigate în timpul achizițiilor online sunt adăugate în contul utilizatorului la 30 de zile de la plasarea comenzii.

Punctele sunt acumulate pe o perioada de 365 zile de la ultima achizitie. In functie de consum si punctele cumulate in aceasta perioada, Beneficiarul primeste un discount cu cardul Sport&Bonus in limitele de: 0%, 3%, 5%, 7% si 10%, după cum urmează:

 • Daca Beneficiarul a acumulat 0-124 puncte in perioada de 365 zile de la ultima achiziție, acesta se va încadra pragului de discount 0%.
 • Daca Beneficiarul a acumulat 125-249 puncte in perioada de 365 zile de la ultima achiziție, se va încadra pragului de discount de 3%.
 • Daca Beneficiarul a acumulat intre 250-499 puncte in perioada de 365 zile de la ultima achiziție, acesta se va încadra pragului de discount de 5%.
 • Daca Beneficiarul a acumulat intre 500-749 puncte in perioada de 365 zile de la ultima achiziție, acesta se va încadra pragului de discount de 7%.
 • Daca Beneficiarul a acumulat peste 750 puncte in perioada de 365 zile de la ultima achiziție, acesta se va încadra pragului de discount de 10%.

Ex: un Beneficiarul care a achiziționat produse in valoare de 492 RON din magazinele fizice si online participante in perioada de 365 zile de la ultima achiziție, va primi 123 puncte si se va incadra automat la pragul de 3% discount la următoarele achiziții.

Punctele obținute si pragul de discount se vor reseta automat la finalul celor 365 zile de la ultima achiziție. Discountul este acordat Beneficiarului in momentul in care acesta cumulează punctele necesare pentru a se încadra următorului prag de discount, după prelucrarea informațiilor despre cumparare care nu depaseste cel mult 5 zile.

Beneficiile câștigate cu ocazia unei cumpărături se anulează dupa 365 zile de la ultima achiziție.

 

Beneficiile programului se pot cumula si cu alte beneficii valabile in magazinele participante ale Partenerilor, cu excepția situațiilor indicate expres ca fiind excluse.

In cazul desființării Programului toate beneficiile acumulate pana la acel moment vor putea fi folosite in termen de 30 de zile de la publicarea anunțului referitor la desființarea Programului.

 

Beneficiile colectate pe cardul de membru nu pot fi inlocuite cu bani in numerar.

In cazul efectuarii de cumparaturi cu ajutorul unui card cadou, nu se poate beneficia de facilitatile Programului Sport&Bonus.

 

 1. BENEFICII ADITIONALE

 

Beneficiarul Programului se poate folosi si de următoarele facilitați suplimentare:

 1. Voucher Aniversar” - Fiecare membru Standard înscris în Program, indiferent de data înrolării, va primi în ziua sa de naștere (conform datei declarate la momentul înrolării) un voucher in valoare de 100 RON, valabil 30 (treizeci) de zile, pentru achiziții cu o valoare minimă de 500 RON din oricare dintre Magazinele Participante in Program.

Reducerea de 100 RON se aplică pe un singur bon de cumpărături, exclusiv produselor cu preț întreg, strict în cadrul magazinelor fizice participante si intr-un termen de maxim 30 zile.

 1. Discount de Bun-Venit" - discount de 10% extra la prima achiziție in magazinele participante,
 2. Redus cu card Sport&Bonus” – produse al căror preț este redus cu card Sport&Bonus,
 3. Cadou cu card Sport&Bonus” – produse împreuna cu care se acorda cadouri menționate vizibil si "Oferte speciale" - oferte periodice, special create pentru Beneficiarii Programului.

 

Membrii Programului vor fi informați in legătura cu disponibilitatea accesării beneficiilor adiționale, informații ce vor fi comunicate si in magazinele Partenerilor.

Beneficiile menționate in cadrul prezentei Secțiuni, nu se cumulează intre ele si nici cu alte oferte sau promoții, cu excepția cazurilor în care este specificat altfel. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula oricare dintre beneficiile de mai sus în orice moment si fără o notificare prealabilă.

 

 1. PIERDEREA SAU FURTUL CARDULUI

 

In cazul pierderii sau furtului Cardului, Beneficiarul Programului are obligatia de a bloca cardul si de a declara disparitia cardului la call center, apeland numarul 031.229.9433 in termen de 24 de ore de la constatarea pierderii sau furtului. Organizatorul vor bloca cardul daca vor constata ca este folosit de alta persoana decat Beneficiarul Programului, inregistrat conform datelor detinute de Parteneri pentru a se impiedica folosirea sa cu rea credinta.

Daca Beneficiarul Programului are acumulate beneficii pe cardul disparut, Organizatorul va transfera beneficiile adunate de pe cardul disparut pe cardul nou, la cererea Beneficiarului Programului. Daca Beneficiarul Programului nu declara pierderea cardului, Organizatorul nu sunt responsabili pentru eventuala folosire cu rea credinta si pentru pierderea beneficiilor.

 

 1. MODIFICAREA DATELOR SI ÎNCETAREA SAU SUSPENDAREA CALITĂȚII DE MEMBRU

 

 1. Modificarea datelor:

Beneficiarul Programului are dreptul sa modifice datele pe care anterior le-a furnizat Partenerilor si sa revoce calitatea de Beneficiar al Programului, prin e-mail la adresa: online@sportvision.ro sau la numărul de telefon 031.229.9433.

 

 1. Încetarea calității de Membru Beneficiar:

 

 1. Încetarea acordului la inițiativa Membrului Beneficiar:

Beneficiarul Programului are de asemenea dreptul, prin apelarea Call Center-ului, sa revoce folosirea Cardului, cu returnarea Cardului către emitent, în orice moment, fără notificare și indiferent de motiv. Valabilitatea cardului încetează de la momentul in care Organizatorul primește înștiințarea privind încetarea calității de membru si returnarea cardului si au obligația de a șterge datele privind respectivul Beneficiar al Programului din bazele de date, cu excepția situației in care este justificata stocarea acestora in conformitate cu regulile politicilor de retenție ale Organizatorului. În cazul în care Membrul denunță acordul cu Organizatorul,

a)    nu va avea dreptul să solicite de la Organizator recuperarea sau reconstituirea conținutului contului de Membru al Programului;

b)    nu va mai fi eligibil pentru atribuirea vreunui premiu acordat în cadrul Programului, cu excepția cazului în care prin regulamentele de organizare și participare specifice se stabilește altfel;

 

 1. Încetarea acordului la inițiativa Societății:

Suspendarea și încetarea din cauze neimputabile Membrului Beneficiar:

a. Organizatorul poate suspenda sau întrerupe complet funcționarea Programului și/sau furnizarea oricărei părți din acesta în mod unilateral. 

b. Membrul Beneficiar va fi informat în prealabil prin e-mail / SMS cu privire la o astfel de suspendare sau întrerupere permanentă. În cazul în care funcționarea Programului va fi permanent întreruptă, acordul dintre Organizator și Beneficiari ce face obiectul acestui set de T&C, precum și a oricăror alți termeni și condiții speciale vor fi considerate denunțate.

 

 1. Încetarea din cauze imputabile Clientului Participant

Organizatorul are dreptul să înceteze acordul cu Membrul Beneficiar stabilit în baza acestui set de T&C, fără nicio formalitate suplimentară, în cazul în care Membrul Beneficiar nu respectă prevederile acestui set de T&C și / sau din orice alte regulamente aplicabile opțiunilor oferite de Organizator în cadrul Programului, în mod individual. În aceste cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude accesul respectivului Membru Beneficiar la Program și/sau la oricare părți din acesta, putând inclusiv dezactiva, temporar sau permanent, și/sau șterge contul de Membru, inclusiv conținutul acestuia.

 

Cauzele de încetare includ, în special, următoarele cazuri:

a)    Membrul Beneficiar nu respectă prevederile din acest set de T&C, inclusiv alți termeni și condiții aplicabile de participare, în special, prin fraudarea condițiilor de participare și de atribuire a premiilor și/sau utilizare a Programului;

b)    Membrul Beneficiar este implicat în analiza și/sau citirea automată de software, directoare, date sau conținut ce vizează Programul și/sau opțiunile oferite prin intermediul Site-ului, sau care pot înșela, sau simula anumite activități și/sau statusuri pe Site sau, în orice fel, exploata anumite funcții sau vulnerabilități ale Site-ului în vederea obținerii unor avantaje, pentru sine sau pentru alții, în ceea ce privește folosirea oricăror facilități oferite prin Program;

c)    În orice alt fel, Membrul Beneficiar desfășoară o activitate ilicită, frauduloasă sau manipulatoare în contextul participării în Program și/sau în contextul utilizării oricărei optiuni/sectiuni din acesta.

Pentru claritate, Organizatorul va putea investiga/analiza și respectiv închide conturile angajaților sai și/sau afiliaților daca existe suspiciuni ca aceștia utilizează în mod abuziv și fraudulos Programul prin scanarea Cardurilor proprii în locul clienților.

d)    De asemenea, acordul Partenerului cu Membrul Beneficiar va înceta automat la data încetării acordului cu Organizatorul în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în T&C Generale.

 

În cazul în care acordul cu Membrul Beneficiar a încetat din cauze imputabile acestuia:

a)    Membrul Beneficiar nu va mai fi eligibil pentru atribuirea vreunui premiu în cadrul oricăror promoții / oferte / campanii sau alte loterii publicitare;

b)    Organizatorul va avea dreptul să solicite rambursarea oricăror premii deja livrate Membrului Beneficiar;

c)    Organizatorul va putea iniția orice procedură judiciară sau extrajudiciară pentru recuperarea oricărui prejudiciu cauzat ca urmare a încălcării acestui set de T&C și a oricăror termeni și condiții aplicabile ofertelor si beneficiilor din cadrul Programului.

 

 1. Suspendarea contului de Membru Beneficiar:

În cazul în care un Membru nu înregistrează nicio tranzacție sau interacțiune cu Programul într-un interval neîntrerupt de 24 de luni, Organizatorul poate suspenda contul respectivului Membru. Organizatorul va informa Membrul Beneficiar cu privire la operațiunea de suspendare, utilizând datele de contact disponibile în contul acestuia.

Membrul va putea reactiva contul aferent Programului in termen de 6 luni de la data informării privind suspendarea contului, urmând pașii descriși în mesajele de informare transmise de Organizator. La expirarea termenului  suplimentar de 6 luni, dacă respectivul Membru nu parcurge pașii de reactivare, contul acestuia aferent Programului va fi permanent șters.

Acțiunea de suspendare sau de inactivare atrage după sine imposibilitatea de a mai accesa Programul pana la o noua înregistrare.

 

 1. NETRANSMISIBILITATE

 

Cardul Sport & Bonus nu este transmisibil si poate fi folosit exclusiv de către Beneficiarul înregistrat al Programului care si-a însușit prezenta declarație, exceptând situația in care exista acordul scris al Organizatorului. Organizatorul poate cesiona oricand drepturile și obligațiile din acest set de T&C cu simpla informarea prealabilă a Membrului respectiv.

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Organizatorul acționează in calitate de unic Operator al datelor, astfel cum este definit de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) iar Partenerii aderenti vor indeplini rolul de Persoana Împuternicita in relatie cu Organizatorul,

Pentru mai multe detalii in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, va rugam consultati Nota de informare, disponibila in magazinele fizice ale Partenerilor si online, pe www.sportandbonus.com, www.sportvision.ro, www.buzzsneakers.ro si www.tike.ro.

 

 1. MODIFICĂRI ALE PREZENTELOR TERMENI SI CONDIȚII

 

Organizatorul poate opera modificări in ceea ce privește regulile aferente Programului. In cazul in care prevederile prezentului Regulament vor fi modificate in mod nesemnificativ, Organizatorul poate considera aceste modificari ca fiind acceptate in mod tacit.

In cazul in care prevederile prezentului Regulament vor fi modificate in mod semnificativ, Organizatorul va informa Beneficiarii Programului in mod corespunzător despre actualizările efectuate, prin postarea informației pe siturile dedicate Programului, la secțiunea corespunzătoare si direct prin e-mail/sms. Va rugam sa verificati cu regularitate paginile www.sportvision.ro, www.buzzsneakers.ro si www.tike.ro si www.sportandbonus.com pe care Operatorul va publica Termenii si condițiile actualizate ale Programului „Sport&Bonus”. Utilizarea cardul de loialitate Sport&Bonus după operarea modificărilor are valoarea unui acord tacit din partea Beneficiarului fata de modificările intervenite.

Nu se renunță la niciun drept şi nu se admite nicio încălcare decât dacă respectiva renunțare sau respectivul acord este făcută / făcut în scris şi semnată / semnat de către partea despre care se pretinde că a renunțat sau şi-a dat acordul. Niciun acord din partea oricăreia dintre părți cu privire la o încălcare şi nicio renunțare la o încălcare de către cealaltă parte, în mod expres sau implicit, nu va constitui acordul cu privire la, renunțarea la, sau admiterea oricărei alte încălcări sau a oricărei încălcări ulterioare.